قدیمی ترین تبلیغ خمیردندان کرست

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، تبلیغ خمیردندان کرست شعار تبلیغاتی این آگهی: طبیعت به شما 32 دندان داده‌است، پوسیدگی می‌تواند از این تعداد دندان، 6 عدد را از شما بگیرد. مبارزه با پوسیدگی دندان ، ایده‌ای است که در پس کرست نهفته است.

برگرفته از کتاب عصر طلائی تبلیغات _ دهه 70 _ جیم هیمن

این تبلیغ در سال 1972 چاپ شد.

تبلیغ خمیردندان کرست

 

تبلیغ خمیردندان کرست

منبع : هستان