بررسی 151 فعالیت برنامه عملیاتی امسال ادارات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به گزارش رکنا ازقزوین، در نشست روسای ادارات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور  دکتر  عبداله کشاورز، معاون درمان دانشگاه، 151 فعالیت برنامه عملیاتی سال 1402 این معاونت، بررسی و ارزیابی شد.

دکتر روح اله کلهر، چ با اعلام خبر مذکور، بیان کرد: با توجه به  افزایش  فعالیت های برنامه عملیاتی تعریف شده از سوی وزارت بهداشت برای معاونت درمان نسبت به سال قبل، فعالیت های برنامه  عملیاتی از  147 مورد به  151 فعالیت در چهار دفتر آزمایشگاه مرجع سلامت، دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان و مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها  افزایش یافته است و به منظور  اخذ نمرات کامل، معاون درمان دانشگاه بر بارگذاری به موقع شواهد و مستندات در سامانه HOP تاکید کرد و گفت: تمامی فعالیت ها باید با پیگیری و جدیت تمام توسط کارشناسان و مدیران معاونت درمان اجرایی شود.

دکتر کلهر اظهار کرد: کنترل کیفی دندان پزشکی ها که از اهم فعالیت های اضافه شده در برنامه عملیاتی سال 1402 است و مواردی مانند: ارائه راهکار برای فعال سازی و  ساختارمند شدن واحد پیوند اعضا، بازبینی فرآیند رسیدگی به شکایات و اصلاح فرآیند پاسخ دهی به شکایات توسط معاونت درمان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 شایان ذکر است، در این نشست، پیشنهادات ثبت شده مرتبط با  حوزه درمان در سامانه نظام پیشنهادات، ارزیابی و بررسی شد و تعدادی از پیشنهادات که قابلیت اجرایی شدن داشت، تایید و تصویب شد.

 

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قزوین

لیلا بیگدلی/قزوین

 
  • اولین گفتگو با عروس و داماد نفرین شده عراقی /  عروس: مادر و برادرم کشته شدند ! / چگونه فرار کردیم !

آیا این خبر مفید بود؟