فیلم/ روشی عجیب برای کشیدن دندان با استفاده از ماشین شاسی بلند!

در ادامه ویدئویی از کشیدن دندان یک پسر بچه با استفاده از ماشین شاسی بلند را خواهید دید.
  • فیلم/ روشی عجیب برای کشیدن دندان با استفاده از ماشین شاسی بلند!

آیا این خبر مفید بود؟